Maatwerk software

“O, kan dat ook? Dan wil ik graag ook………” is een vaak gehoorde vraag en opmerking bij het tonen van het eerste resultaat.
De grootste uitdaging bij de ontwikkeling van software is de kunst om elkaar te “verstaan”.
De klant ziet/heeft een probleem en de software moet dat oplossen. Op zich niets mis mee, maar er blijven zo wel vaak kansen onbenut en dat is jammer !
Als softwaremaker kennen we de mogelijkheden en oplossingen die een goed programma kan bieden. Maar wij kennen wij het probleem van de klant niet, dus eerst overleggen, inventariseren en analyseren!
Het “verstaan”
Wij kunnen, na de analyse, uitleggen wat de mogelijkheden zijn en uitleggen op welke wijze de software zou kunnen werken.
Heel vaak komt daar als resultaat uit dat het daadwerkelijke pijnpunt van de klant heel ergens anders ligt. De oplossing is vaak anders dan door de klant werd aangenomen.
Dan ontstaat er een ‘win-win’ situatie
De klant heeft software waar fijn mee gewerkt kan worden en wij hebben weer een fijne klant!
Geen moeilijke taal of termen
Korte lijnen, directe communicatie en indien nodig een snelle interventie zijn de pijlers waarop we werken.
Zichtbaar
Door een direct telefoonnummer, helpdesk zonder ticketnummer en vooraf altijd duidelijkheid over de gemaakte afspraken.
Zie ook de pagina Software / Automatisering